Diễn đàn đầu tư tài chính Da Vinci Academy

Share This Post

Chứng khoán cho người mới

Tìm hiểu về chứng khoán phái sinh- công cụ tài chính hữu hiệu nhất ở thời điểm hiện tại (p1).

Chứng khoán phái sinh là một khái niệm tương đối mới ở  Việt Nam. Có thể nói rằng, ở thời điểm thị trường đi xuống, chứng khoán phái sinh là một công cụ’’ cứu cánh’’ cho các nhà đầu tư trong việc tìm cơ hội tăng thu nhập trở lại

1- Chứng khoán phái sinh là gì ?
Chứng khoán phái sinh là các công cụ tài chính mà giá của chúng phụ thuộc vào giá của một tài sản cơ sở.
Chứng khoán phái sinh quy định quyền lợi và/ hoặc nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng đối với việc thanh toán và/ hoặc chuyển giao tài sản cơ sở với một mức giá được thỏa thuận trước vào một thời điểm trong tương lai

Tài sản ở đây có thể là hàng hóa như nông sản, kim loại.. hoặc các công cụ tài chính như cỏ phiếu, trái phiếu, lãi suất. Và chứng khoán phái sinh có 04 loại chính:
+ Hợp đồng kỳ hạn
+ Hợp đồng tương lai
+ Hợp đồng quyền chọn
+ Hợp đồng hoán đổi.

*Hợp đồng kì hạn: là thỏa thuận giữa 2 bên tham gia để mua-bán một loại tài sản nhất định trong tương lai với mức giá được xác định trong thời điểm hiện tại
*Hợp đồng tương lai: Hợp đồng được chuẩn hóa, niêm yết và giao dịch trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán.
*Hợp đồng quyền chọn: Người nắm giữ hợp đồng này có quyền, nhưng không có nghĩa vụ mua hoặc bán một loại tài sản cơ sở tại thời điểm nhất định trong tương lại với mức giá xác định trước. Người bán hợp đồng có nghĩa vụ giao dịch khi người nắm giữ hợp đồng lựa chọn thực hiện quyền. Quyền chọn mua và quyền chọn bán là 2 loại quyền chọn có trong hợp đồng
*Hợp đồng hoán đổi: Là một thỏa thuận giữa 2 bên về việc hoán đổi dòng tiền phát sinh từ các công cụ tài chính.trong tương lai. Hợp đồng sẽ ghi rõ thời điểm và phương pháp tính toán hoán đổi cụ thể

2-Việt Nam đang triển khai cổ phiếu phái sinh nào ??
Hiện nay, thị trường chứng khoán Việt Nam mới chỉ cho phép chơi 01 loại cổ phiếu phái sinh là hợp đồng tương lai. Đây là sản phẩm phái sinh đầu tiên được niêm yết và giao dịch trên thị trường., cụ thể là Hợp đồng tương lai trên chỉ số cổ phiếu (VN30 và HNX30) và Hơp đồng tương lai trên trái phiếu chính phủ ( kỳ hạn 5 năm )

Để tham gia triển khai, giao dịch sản phẩm phái sinh này. nhà đầu tư phải mở tài khoản giao dịch tại công ty chứng khoán (CTCK) là thành viên giao dịch Thị trường chứng khoán phái sinh và mở môt tài khoản ký quỹ tại CTCK là thành viên bù trừ.Trước khi bắt đầu giao dịch, cần nộp tiền kỹ quỹ trước giao dịch.

Hiện tại, cơ chế ký quỹ trên TTCK phái sinh là 80% bằng tiền mặt và 20% bằng cổ phiếu trước mắt.
< Còn tiếp >
Hiện tại, Da Vinci đang triển khai và tổ chức các khóa học chứng khoán sinh cơ bản miễn phí dành cho người quan tâm. Nếu bạn đang tìm hiểu về công cụ tài chính này thì hãy liên hệ với Da Vinci theo hotline:091 530 99 66 để được tư vấn và đăng kí tham gia khóa học nhé !

Share This Post

Quên mật khẩu

Đăng ký