Diễn đàn đầu tư tài chính Da Vinci Academy

Share This Post

Báo cáo phân tích Da Vinci

Báo cáo phân tích tuần 1 tháng 3 năm 2018

Báo cáo phân tích tuần 1 tháng 3 năm 2018

Báo cáo phân tích tuần 1 tháng 3 năm 2018 – Nhận định, phân tích thị trường Chứng khoán tuần 3 tháng 1 năm 2018

Những nội dung nổi bật

  1. 3 kịch bản của thị trường tại vùng đỉnh cũ
  2. Đánh giá nhóm ngành dẫn dắt trong 03 tháng tới.
  3. Cổ phiếu QNS – thị phần sữa đậu nành số 1

 

Đăng ký dùng thử: http://bit.ly/demobcpt

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Quên mật khẩu

Đăng ký