Diễn đàn đầu tư tài chính Da Vinci Academy

Share This Post

Báo cáo phân tích Da Vinci

Báo cáo phân tích tuần 1 tháng 3 năm 2018

Báo cáo phân tích tuần 1 tháng 3 năm 2018

Báo cáo phân tích tuần 1 tháng 3 năm 2018 – Nhận định, phân tích thị trường Chứng khoán tuần 3 tháng 1 năm 2018

Những nội dung nổi bật

  1. 3 kịch bản của thị trường tại vùng đỉnh cũ
  2. Đánh giá nhóm ngành dẫn dắt trong 03 tháng tới.
  3. Cổ phiếu QNS – thị phần sữa đậu nành số 1

 

Đăng ký dùng thử: http://bit.ly/demobcpt

Share This Post

Quên mật khẩu

Đăng ký