Diễn đàn đầu tư tài chính Da Vinci Academy

Share This Post

Chứng khoán cho người mới

5 cách để tự tin đưa ra quyết định đầu tư (Phần cuối)

5 cách để tự tin đưa ra quyết định đầu tư (Phần cuối)

3. Liên tục review và cải tiến các bước phân tích:

Đừng buồn nếu bạn chưa có quyết định hoàn hảo từ những lần đầu tiên. Cho dù bạn có một hệ thống nguyên tắc mua bán hoàn hảo, bạn sẽ mất rất nhiều thời gian để làm chủ hệ thống đó. Bằng cách định kỳ đánh giá các bước phân tích trong quá trình đầu tư, bạn sẽ ngày càng tự tin hơn trong các quyết định của mình vì bạn biết rằng nếu cứ làm đúng phương pháp của  mình, cứ 10 lần thì bạn sẽ có 7 lần chiến thắng

4. Chấm dứt việc lo lắng và hy vọng về thị trường:

Hãy quên đi những kỳ vọng tăng  trưởng thần kỳ trong một hai tháng. Đừng lo lắng cổ phiếu sẽ rơi liền vài ba phiên. Hãy nhìn vào biểu đồ và bạn có đủ cơ sở để phân tích tiềm năng của cổ phiếu. Cảm xúc là kẻ thù số một của các quyết định đầu tư

5. Đừng đem những điều mà bạn không muốn cho người khác:

Điều này chỉ dành  cho các nhà quản lý quỹ. Nếu bạn thấy một quyết định đầu tư sẽ đem lại kết quả tiêu cực cho danh mục của bạn, thì đừng đem điều đó đến với khách hàng.

Share This Post

Quên mật khẩu

Đăng ký