Diễn đàn đầu tư tài chính Da Vinci Academy

Share This Post

Chứng khoán cho người mới

19 sai lầm thường gặp trong đầu tư chứng khoán (Phần 3)

19 sai lầm thường gặp trong đầu tư chứng khoán (Phần 3)
  1. Không thể nhận ra (và tuân theo) các thông tin và lời khuyên hữu ích.

Bạn bè, họ hàng và một số nhà môi giới cổ phiếu nhất định và các dịch vụ tư vấn đều có thể trở thành các nguồn cung cấp cho bạn những lời khuyên sai. Chỉ có một số trong rất ít số đó mới đáng để bạn xem xét.

  1. Không sử dụng biểu đồ và lo sợ mua các cổ phiếu đang tăng lên đến mức giá cao mới.

Hơn 98% nhà đầu tư nghĩ rằng một cổ phiếu đang tăng lên một mức giá cao mới dường như quá cao. Thời điểm tốt nhất để mua một cổ phiếu trong thị trường đầu cơ giá lên là khi mua cổ phiếu đó lần đầu tiên tăng giá vượt qua khu vực giá cơ bản ban đầu của thời gian ít nhất 7 hoặc 8 tuần

  1. Vội vàng bán đi các cổ phiếu đang lên giá trong khi giữ lại các cổ phiếu đang giảm giá

Nói cách khác là bạn làm ngược lại những gì đáng ra bạn nên làm, bán ngay các cổ phiếu đang giảm giá và giữ lại các cổ phiếu đang tăng giá.

  1. Lo lắng quá nhiều về thuế và hoa hồng:Mục đích chính của đầu tư của cổ phiếu là thu về lợi nhuận thực.

Quá lo lắng về thuế sẽ dẫn đến các quyết định đầu tư thiếu hợp lý với hy vọng không phải nộp thuế. Một số nhà đầu tư tự thuyết phục họ rằng họ không thể bán cổ phiếu đi vì lo sợ phải nộp thuế, nhưng đó là suy nghĩ sai lầm.

Share This Post

Quên mật khẩu

Đăng ký